11 sep 2019

Eerstelijnspsychologische functie in onze regio

0 Reacties

ELP functie Volwassenen

De ontwikkeling van de eerstelijnspsychologische functie (ELP)  maakt deel uit van een hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Het betreft een stap in de ondersteuning  voor mensen met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen. In globo werd voor België een budget vrijgemaakt van 22,5 miljoen euro.

Het doel is dat het nieuwe aanbod te organiseren in samenwerking met enerzijds met zorgverleners op de zgn. eerstelijn (o.m. huisartsen, …) en anderzijds met de voorzieningen  uit de geestelijke gezondheidszorg.

De federale overheid heeft het netwerk-Diletti de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied van het netwerk de eerstelijnspsychologische functie voor volwassenen te organiseren. Het GGZ-netwerk Diletti coördineert de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (18-64 jaar).

>> Meer informatie volgt later op de website van Diletti.

ELP functie Ouderen

Het project eerstelijnspsychologische functie voor ouderen is een nieuw aanbod vanuit de eerstelijnszone Leuven en eerstelijnszone Zuidoost Hageland en loopt van april 2019 tot eind februari 2022. Met Vlaamse middelen willen deze eerstelijnszones zich inzetten voor de vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij ouderen.

Doelstellingen van het project:

* De drempel naar psychische hulp voor ouderen verlagen.
* Bestaande expertise van hulpverleners op de eerste lijn versterken.
* Preventief optreden door psychische moeilijkheden op tijd op te sporen en hier vroegtijdig op in te spelen.
* Crisismomenten bij ouderen onderkennen en ouderen snel toeleiden naar de gepaste hulp.

Doelgroep:
* 65-plussers en hun mantelzorger
* hulpverleners op de eerste lijn (huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen …)
* personen met ouderdomsgerelateerde problematieken en hun mantelzorger (bv. personen met jongdementie)

>> Meer informatie over het project in Leuven vind je op deze website.

[begin]
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.