Hervormingen eerste lijn

 

 

 

Op deze pagina bieden we een overzicht van wat er beweegt en trachten we de meest up-to-date informatie aan te bieden. Deze pagina is steeds in verandering. Ziet u informatie die onvolledig is of ontbreekt? Stuur dan even een mailtje naar info@selgoal.be

Eerstelijnshervormingen

Momenteel is die eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

Door deze hervorming wil de regering de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat wij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kunnen vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg.

Eerstelijnsconferentie

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft in februari 2017 zijn plannen bekend gemaakt voor de reorganisatie van de eerste lijn
(klik hier om de presentaties van de Conferentie Eerstelijnszorg te raadplegen).
In zes werkgroepen werd toen bepaald hoe de structuren van de eerste lijn zullen functioneren en welke ondersteuning ze bieden. In het verlengde daarvan werd ook de sturing van het beleidsniveau hertekend. Telkens stonden twee principes voorop:
*De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in
*Het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden

De zorgaanbieders worden hierbij ondersteund door vereenvoudigde structuren op maximaal drie niveausde eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau.

De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

Meer informatie?

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.