Hervormingen eerste lijn

Op deze pagina’s bieden we een overzicht van wat er beweegt en trachten we de meest up-to-date informatie aan te bieden. Deze pagina is steeds in verandering. Ziet u informatie die onvolledig is of ontbreekt? Stuur dan even een mailtje naar info@selgoal.be


Laatste nieuwtjes

* Vlaanderen telt voortaan 14 regionale zorgzones
Vrijdag 29 maart keurde de Vlaamse Regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones. Lees meer info.

* Presentaties deel- en leerdag
Alle presentaties van deze dag vind je zowel op de website van Zorg en Gezondheid als op de wiki-website van de eerstelijnszones.

* Decreet over de hervorming goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Nu de Vlaamse Regering zijn goedkeuring heeft gegeven, kan het decreet worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dat is de laatste stap in het juridische parcours. Meer info vind je hier.

* Oprichting Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn
Op 14 januari werd in Brussel het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, opgericht. Het doel van de vzw VIVEL is de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Daarmee wil VIVEL werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming.

* Wat brengt 2019?
Het Veranderteam en Veranderforum blijven zich buigen over het veranderingsproces. De oprichting van de voorlopige zorgraad dient te gebeuren tegen 31/10/2019. De richtlijnen en procedure voor de oprichting kan u hier raadplegen. Elke eerstelijnszone ontwikkelt tegen eind 2019 een volledig dossier met een actieplan.


Eerstelijnshervormingen

Momenteel is die eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

Door deze hervorming wil de regering de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat wij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kunnen vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg.


Eerstelijnsconferentie

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft in februari 2017 zijn plannen bekend gemaakt voor de reorganisatie van de eerste lijn
(klik hier om de presentaties van de Conferentie Eerstelijnszorg te raadplegen).
In zes werkgroepen werd toen bepaald hoe de structuren van de eerste lijn zullen functioneren en welke ondersteuning ze bieden. In het verlengde daarvan werd ook de sturing van het beleidsniveau hertekend. Telkens stonden twee principes voorop:
*De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in
*Het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden

De zorgaanbieders worden hierbij ondersteund door vereenvoudigde structuren op maximaal drie niveausde eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau.

De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).


Meer informatie?

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.