Eerstelijnsdecreet

Voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieder

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
Het voorontwerp van decreet wordt ingevuld vanuit het WGO-model (Wereldgezondheidsorganisatie). Dit WGO-model positioneert de mantelzorger, de vrijwilligers en de buurt als eerste beschermende en ondersteunende schil rond de persoon met een zorgnood die centraal staat. Wanneer zorgnoden complexer worden, moet de eerstelijnszorg geactiveerd worden. Gezien de toenemende zorgnoden van een ouder wordende populatie is het van het allergrootste belang te kunnen steunen op een sterke, goed uitgebouwde eerste lijn. Die kan de duurdere gespecialiseerde zorg ontlasten en in zeer grote mate bijdragen aan een toegankelijk, effectief en kwalitatief zorgsysteem voor iedereen.
Een goed georganiseerde eerstelijnszorg kan ook sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid verminderen door de toegankelijkheid van zorg te optimaliseren en een signaalfunctie op te nemen.
Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SAR WGG, de SERV, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Stappen in de goedkeuring van het nieuwe eerstelijnsdecreet

De goedkeuring van het nieuwe decreet door het Vlaamse parlement is voorzien medio 2019. Daarna zullen we de richtlijnen en sjablonen communiceren voor de erkenningsaanvragen van de (definitieve) Zorgraden. De indieningsdatum die we momenteel voorzien is 31/12/2019.

 

 

Documenten:
>> Eerstelijnsdecreet: nota
>> Eerstelijnsdecreet: decreet
>> Eerstelijnsdecreet: memorie
>> Eerstelijnsdecreet: bijlage

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.