Eerstelijnszones

>> Ontdek hier onze vijf eerstelijnszonesWat zijn eerstelijnszones?

De eerstelijnszones zijn de basis van de hervormingen in de eerstelijnszorg:

  • lokale zones met 75.000 tot 125.000 inwoners
  • gevormd door 1 of meerdere gemeenten
  • voldoende groot draagvlak
  • aangestuurd door een zorgraad
  • krijgen vorm door een integratie van SEL en LMN
  • belangrijke rol voor de lokale besturen (OCMW en gemeente)

De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

In die eerstelijnzones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Minister Vandeurzen heeft op 7 juli 2017 het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontving eind december 55 aanvragen voor een eerstelijnszone. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 53 zones weerhouden:

  • 49 eerstelijnszones krijgen groen licht en kunnen, onder begeleiding van een transitiecoach, verder werken. Van deze 49 zones zijn er 12 die grenzen aan een zone waarover geen consensus bestaat, of een gemeente die nog niet ingedeeld is, en hierdoor mogelijks geïmpacteerd worden. Deze zones werden goedgekeurd onder voorbehoud.
  • 4 zones worden voorlopig on hold gezet omwille van het ontbreken van de consensus bij alle verplichte partners.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina van Zorg en Gezondheid.
Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.