Eerstelijnszones

>> Ontdek hier onze vijf eerstelijnszonesWat zijn eerstelijnszones?

De eerstelijnszones zijn de basis van de hervormingen in de eerstelijnszorg:

  • lokale zones met 75.000 tot 125.000 inwoners
  • gevormd door 1 of meerdere gemeenten
  • voldoende groot draagvlak
  • aangestuurd door een zorgraad
  • krijgen vorm door een integratie van SEL en LMN
  • belangrijke rol voor de lokale besturen (OCMW en gemeente)

De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

In die eerstelijnzones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Minister Vandeurzen heeft op 7 juli 2017 het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden.

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich in de afgelopen maanden verenigd in 60 eerstelijnszones. Eerder al waren er 49 zones goedgekeurd met 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen. Nu hebben ook de overgebleven gemeentes zich aangesloten bij een van die zones of samen een nieuwe zone gevormd. In enkele zeldzame gevallen, waar geen volledige consensus haalbaar was, hakte de Vlaamse Regering de knoop door. Het geheel resulteerde in 60 zones, elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina van Zorg en Gezondheid.
Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.