Eerstelijnszones

De eerstelijnszones zijn de basis van de hervormingen in de eerstelijnszorg:

  • lokale zones met 75.000 tot 125.000 inwoners
  • gevormd door 1 of meerdere gemeenten
  • voldoende groot draagvlak
  • aangestuurd door een zorgraad
  • krijgen vorm door een integratie van SEL en LMN
  • belangrijke rol voor de lokale besturen (OCMW en gemeente)

De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

In die eerstelijnzones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Minister Vandeurzen heeft op 7 juli 2017 het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden.
De oproep voor de vorming van eerstelijnszones is verspreid naar zoveel mogelijk partners die actief zijn in de eerste lijn. Om het veranderingsproces van zonevorming, de opstart van de eerstelijnszones en de installatie van de zorgraden in goede banen te leiden, heeft de Vlaamse overheid een team van transitiecoaches ingezet.
Voorstellen tot eerstelijnszones moesten uiterlijk 31 december 2017 ingediend worden.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina van Zorg en Gezondheid.
Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

>> Ontdek hier de ingediende eerstelijnszones

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.