Vlaams Instituut Eerste Lijn

Met de vorming van een Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, wil de overheid kennis en expertise bundelen om de brede eerste lijn te ondersteunen.

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn hield op 14 januari zijn installatievergadering. Het Instituut is vanuit een papieren bestaan in decreten en besluiten opgestaan en bestaat nu “in het echt”. Het VIVEL zal alle kennis en expertise samenbrengen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn.

Zijn activiteiten?

  1. ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
  2. ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
  3. adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
  4. stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
  5. bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  6. adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie in Brussel.
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.