Multidisciplinair overleg

Steeds meer doen zich complexe thuiszorgsituaties voor. Hierbij worden vaak verschillende zorg- en hulpverleners ingeschakeld. In dergelijke situaties is een goede samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk. Een multidisciplinair overleg in de vorm van een rond-de-tafelgesprek streeft naar een betere samenwerking en naar een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de patiënt of cliënt.

MDOHet multidisciplinair overleg wordt georganiseerd door een erkend overlegorganisator. Hij of zij modereert het overleg en zorgt voor een klimaat van onderling vertrouwen. De overlegorganisator moedigt alle betrokkenen aan om de noden van de patiënt of cliënt en de mantelzorgers in kaart te brengen en taakafspraken te maken. Hij of zij garandeert een onafhankelijke opstelling t.o.v. alle deelnemers en zit het overleg doelgericht en efficiënt voor.

Tijdens het overleg wordt de zorgbemiddelaar aangeduid. Deze zorg- of hulpverlener staat het dichtst bij de patiënt of cliënt en fungeert als aanspreekpersoon voor alle betrokken partijen. De zorgbemiddelaar toetst de taakafspraken aan de noden en verwachtingen van de patiënt/cliënt en zijn of haar mantelzorgers. Na het overleg volgt de zorgbemiddelaar de situatie van de patiënt of cliënt verder op.

De afspraken gemaakt tijdens het overleg worden weergeven in het elektronisch zorgplan. Het elektronisch zorgplan maakt beveiligde communicatie mogelijk.

Binnen het multidisciplinair overleg onderscheiden we twee modellen:

  • MDO: Multidisciplinair overleg voor patiënten of cliënten met een verminderde fysieke zelfredzaamheid (download hier de folder)
  • MDO PSY: Multidisciplinair overleg voor patiënten of cliënten met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek (download hier de folder)

Bekijk hier het animatiefilmpje van het multidisciplinair overleg (NL).

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.