MDO

Wie vraagt aan?
Iedereen die rechtstreeks betrokken is in een complexe thuiszorgsituatie kan een multidisciplinair overleg aanvragen.

Hoe vraag je aan?
De aanvrager verzamelt alle nodige gegevens van de uit te nodigen zorgpartners en bezorgt dit en andere relevante informatie aan een erkend overlegorganisator naar keuze. Het aanvragen gebeurt via het aanvraagformulier.

Voorwaarden?
•   Een overleg is geldig indien er zorg- of hulpverleners van minstens drie verschillende organisaties of disciplines fysiek aanwezig zijn, waarvan minstens twee uit de eerstelijnsgezondheids- of welzijnszorg en een derde uit het brede werkveld van welzijn (patiënt/mantelzorger niet meegerekend).
•   De aanvrager heeft de patiënt of cliënt geïnformeerd over het doel van het zorgoverleg en heeft de toestemming gevraagd aan de patiënt/cliënt of diens vertegenwoordiger om een overleg te laten organiseren.
•   De patiënt of cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) moet instemmen met het overleg en de betrokken deelnemers.
•   De patiënt of cliënt is aanwezig op het zorgoverleg of heeft verklaard aan de aanvrager dat zijn of haar aanwezigheid niet nodig is.
•   De aanvraag en de organisatie van een overleg gebeurt via een erkend overlegorganisator.

Na de aanvraag?
Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, nodigt de overlegorganisator de patiënt of cliënt, de mantelzorgers en de zorg- en hulpverleners uit. De overlegorganisator maakt het verslag op, vult het elektronisch zorgplan aan en overhandigt de nodige ingevulde en handgetekende documenten aan SEL GOAL.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.