Vergoeding MDO

Indien het multidisciplinair overleg aan alle voorwaarden voldoet, kunnen zorg- en hulpverleners die effectief fysiek aanwezig waren op het MDO een vergoeding ontvangen. Bij twijfel kan je steeds de overlegorganisator van jouw MDO of SEL GOAL contacteren. De administratieve afhandeling neemt enige tijd in beslag. Hou er dus rekening mee dat het enkele maanden kan duren vooraleer je jouw vergoeding ontvangt.

Wie wordt vergoed?

  • Elke hulp- en zorgverlener uit de eerste lijn, ongeacht of deze al dan niet zelfstandig werkt. Let wel op, per organisatie kan slechts één persoon vergoed worden.
  • De tweede- en derdelijnszorgverleners worden vergoed indien zij zelfstandig gevestigde zorgverstrekkers of gezondheidsbeoefenaars zijn, bijvoorbeeld een zelfstandig psychiater, een zelfstandig psycholoog …
  • De bewindvoerder en mantelzorger worden NIET vergoed.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het bedrag hangt af van het soort MDO. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen een ‘SEL-overleg’ en een ‘GDT-overleg’.

‘GDT-overleg’:

  • Hier zijn minstens een huisarts én thuisverpleegkundige (of een andere eerstelijnshulpverlener met Riziv-nummer) aanwezig. Per patiënt of cliënt kan er slechts één keer per kalenderjaar een overleg als GDT ingediend worden. Met andere woorden, bij een opvolgoverleg waarbij opnieuw een huisarts en thuisverpleegkundige aanwezig zijn, geldt de vergoedingsmodaliteiten van een ‘SEL-overleg’.
  • Maximum drie zorgverleners met Riziv-nummer, waarvan minstens de huisarts en thuisverpleegkundige, ontvangen hun vergoeding rechtstreeks via de mutualiteit van de patiënt of cliënt. Het bedrag varieert naargelang het MDO al dan niet thuis bij de patiënt of cliënt plaatsvindt en het bedrag wordt jaarlijks vanuit de Federale overheid geïndexeerd.
  • Alle bijkomende eerstelijnszorg- en hulpverleners of zelfstandig gevestigde tweede- en derdelijnszorgverleners ontvangen een vergoeding via SEL GOAL. Dit bedrag is vastgelegd op €30 per deelnemer.
  • De zorgbemiddelaar die op het MDO wordt aangesteld, krijgt bovenop de vergoeding van deelname een extra €40.

 ‘SEL-overleg’:

  • Alle eerstelijnszorg- en hulpverleners of zelfstandig gevestigde tweede- en derdelijnszorgverleners ontvangen een vergoeding via SEL GOAL. Dit bedrag is vastgelegd op €30 per deelnemer.
  • De zorgbemiddelaar die op het MDO wordt aangesteld, krijgt bovenop de vergoeding van deelname een extra €40.

(De tarieven zijn geldig tot een eventuele herziening door de Raad van Bestuur in functie van de begroting.)

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.