MDO PSY

Wie vraagt aan?
Elke hulp- of zorgverlener rechtstreeks betrokken bij de zorg voor een persoon met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek kan een overleg aanvragen.

Hoe vraag je aan?
De aanvrager vult een aanvraagformulier in en bezorgt dit aan een erkend overlegorganisator. Wanneer de overlegorganisator over het formulier beschikt, zal deze contact opnemen met de aanvrager en de aanvraag registreren in het e-zorgplan.

Voorwaarden?
•   De patiënt of cliënt heeft een langdurige en complexe psychiatrische problematiek (Neem hier steeds contact op met een overlegorganisator.)
•   Het overleg moet door een erkende overlegorganisator georganiseerd worden.
•   Er moeten minstens drie types zorg- of hulpverleners van verschillende organisaties fysiek aanwezig zijn, waarvan minstens één actor uit de geestelijke gezondheidszorg en minstens één actor uit de eerste lijn of een dienst van de welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten of Gemeenschappen.
•   Er is nood aan een begeleidingsplan.
•   Een MDO PSY moet minimaal twee keer per jaar georganiseerd worden.

Na de aanvraag?
Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, nodigt de overlegorganisator de patiënt of cliënt, de mantelzorgers en de zorg- en hulpverleners uit. Het begeleidingsplan wordt opgesteld door de zorgbemiddelaar en wordt door de overlegorganisator als bijlage in het elektronisch zorgplan geplaatst. De zorgbemiddelaar volgt de situatie verder op en draagt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het begeleidingsplan. De overlegorganisator doet de administratieve opvolging ten aanzien van SEL GOAL.

Begeleidingsplan?
Het opstellen van het begeleidingsplan vertrekt vanuit de identificatie van de behoeften van de patiënt of cliënt en zijn of haar directe omgeving. Het begeleidingsplan legt enerzijds algemene doelstellingen vast voor deze persoon en anderzijds de taakafspraken. Het begeleidingsplan omvat gegevens die belangrijk zijn voor de afstemming van de zorg en begeleiding die de verschillende zorg- en hulpverleners bieden.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.