Vroegtijdige zorgplanning: Maak je wensen waar… Spreek ze uit!

Vroegtijdige zorgplanning is meer dan een neergeschreven document. En het is ook meer dan een gesprek in teken van het levenseinde. Het is een dynamische verkenning van de zorg in al zijn dimensies waarbij de waarden en levensdoelen van de persoon centraal staan. Overheen verschillende gesprekken verspreid over de tijd krijgt vroegtijdige zorgplanning vorm. Hulpverleners.. lees meer →

23 mei 2019
0 Reacties

Vlaanderen telt voortaan 14 regionale zorgzones

Vrijdag 29 maart keurde de Vlaamse Regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones. Onze vijf eerstelijnszones vallen onder de regionale zorgzone met nummer 2 op bovenstaande kaartje. Daarnaast behoort eerstelijnszone Druivenstreek ook tot deze zorgzone. >> Lees meer over de regionale.. lees meer →

10 apr 2019
0 Reacties

Decreet over de hervorming goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Dat decreet vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de lijnen uit voor alle grote projecten om de eerste lijn te hervormen, zoals.. lees meer →

11 mrt 2019
0 Reacties

Bevraging raamakkoord transmurale zorg: jouw stem telt!

Op 6 februari 2014 werd het raamakkoord tussen SEL GOAL en de algemene ziekenhuizen ondertekend.  Het akkoord tussen SEL GOAL en de sector geestelijke gezondheidszorg volgde op 13 juni 2017. Deze akkoorden bevatten een inspanningsverbintenis tussen alle betrokken partners om de transmurale zorg op een kwaliteitsvolle manier en met aandacht voor zorgcontinuïteit te realiseren. Voor de opvolging van deze inspanningsverbintenis werden begeleidingscommissies in het leven geroepen met vertegenwoordigers.. lees meer →

23 jan 2019
0 Reacties
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.