21 sep 2017

Startschot voor hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen

0 Reacties


Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft in februari 2017 zijn plannen bekend gemaakt voor de reorganisatie van de eerste lijn.
In zes werkgroepen werd toen bepaald hoe de structuren van de eerste lijn zullen functioneren en welke ondersteuning ze bieden. In het verlengde daarvan werd ook de sturing van het beleidsniveau hertekend. Telkens stonden twee principes voorop:
De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in
– Het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden

De zorgaanbieders worden hierbij ondersteund door vereenvoudigde structuren op maximaal drie niveaus: de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau.
De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

In die eerstelijnzones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
SEL GOAL werkt  actief mee aan de voorbereiding van de oprichting van een eerstelijnszones, in nauwe samenwerking met heel wat partners waaronder alle LMN’s, de huisartsenkringen, het Brabants Apothekers Forum, de lokaal besturen en de OCMW van arrondissement Leuven.

Minister Vandeurzen heeft het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden.

De oproep voor de vorming van eerstelijnszones is verspreid naar zoveel mogelijk partners die actief zijn in de eerste lijn.
De Vlaamse overheid zal transitiecoaches inzetten om het proces van zonevorming en de opstart van de eerstelijnszones te begeleiden. De erkende en gesubsidieerde voorzieningen in de eerste lijn en de organisaties die deel uitmaken van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg kunnen kandidaten voorstellen.

Voorstellen kunnen tot uiterlijk 31 december 2017 ingediend worden. Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

[begin]
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.