Bestuur

SEL GOAL vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de eerstelijnsgezondheidszorg (en tweede en derde lijn) nemen deel aan het bestuur. Alle vergaderingen worden geleid door voorzitter dr. Rika Van Overmeire.

Download hier het huishoudelijk reglement van SEL GOAL.

De Algemene Vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van onze zorgpartners en komt minstens één keer per jaar samen. Wijzigingen van het statuut, goedkeuring van de begroting en het benoemen van bestuurders zijn beslissingen die hier worden genomen.

 Leden

De Raad van Bestuur is een afvaardiging van de Algemene Vergadering en werkt onder andere het strategisch beleid van SEL GOAL uit, richt zich tot het beheren van de financiële middelen en bewaakt de missie en visie van onze organisatie. Zij komt minstens vier keer per jaar samen.

 Leden

De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangeduid door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor de voorbereiding van de vergaderingen en voor de uitvoering en opvolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Zij komt maandelijks samen.

 Leden

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.