Missie

SEL GOAL is een organisatie van zorg- en hulpverleners, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, actief in de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg en werkzaam binnen het hele arrondissement Leuven.

Het hoofddoel van SEL GOAL is de samenwerking tussen de lokale en regionale zorgaanbieders (nulde, eerste, tweede en derde lijn) te stimuleren, te coördineren en te faciliteren om zo de zorg rond de individuele patiënt te optimaliseren. De dienst- en zorgverlening aan de patiënt kan worden verbeterd door enerzijds de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt en anderzijds de dienstverlening van de zorg- en hulpverleners onderling beter op elkaar af te stemmen. SEL GOAL biedt vorming en informatie aan de zorg- en hulpverleners, faciliteert ontmoeting, netwerking en multidisciplinair overleg, is partner in verschillende multidisciplinaire projecten, houdt haar leden op de hoogte van de vele initiatieven binnen het zorg- en welzijnslandschap, enz.

Het SEL als netwerk van zorgaanbieders komt niet rechtstreeks tussen in de zorg op patiëntenniveau maar wel op het niveau van organisaties en zelfstandige zorg- en hulpverleners. Wanneer de verschillende zorgaanbieders binnen de eerstelijnsgezondheidszorg optimaal multidisciplinair samenwerken, kan dit ook een optimale zorg ten aanzien van de patiënt betekenen.

Centraal staat het optimaal welzijn van de hulpbehoevende patiënt in de thuis- of thuisvervangende situatie.  SEL GOAL wil het de patiënten of cliënten mogelijk maken om langer in hun vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen, door hen thuis aangepaste zorg te bieden, door middel van een goede samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.