Opdrachten als GDT

SEL GOAL wordt door de federale overheid erkend als een Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT). De GDT ondersteunt de praktische organisatie van een overleg waar de zorg rond de patiënt in de thuissituatie wordt besproken. Tevens zorgt de GDT voor de financiële tegemoetkomingen die de zorgverleners krijgen voor deelname aan dit overleg.

Hierdoor krijgt SEL GOAL volgende taken:

  • Waken over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het ganse zorgproces t.o.v. de zorgverstrekker en patiënt met het oog op een coherent, toegankelijk en een aan de patiënt aangepast zorgaanbod.
  • Samenwerking tussen leden bevorderen o.m. door het optimaliseren van informatie-uitwisseling tussen leden.
  • Waken over de praktische organisatie en het ondersteunen van zorgverleners bij hun verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging en meer in het bijzonder bij het multidisciplinair overleg (evaluatie van de zelfredzaamheid patiënt, uitwerking en opvolging zorgplan, taakafspraken tussen zorgverstrekkers).
  • Registratie van de verstrekkingen (verzamelstaten per kalenderkwartaal).
  • Intensief samenwerken met de in de zorgzone gevestigde gezondheidsvoorzieningen.
  • Rol van administratief coördinator en partner bij projecten o.a. de zorgvernieuwingsprojecten Protocol III en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken.

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.