Opdrachten als SEL

Als SEL heeft GOAL twaalf opdrachten meegekregen van de Vlaamse overheid die als toetssteen dienen voor de werking van onze organisatie. Samengevat komen deze neer op:

  • Opmaken, actualiseren en bekendmaken van een sociale kaart van de zorgaanbieders, van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen ons eigen werkgebied.
  • Sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf.
  • Bieden van ondersteuning bij het invoeren van multidisciplinaire zorgtrajecten.
  • Aanreiken, promoten van het e-zorgplan.
  • Organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen in de eerstelijnsgezondheidszorg.
  • Bewaken van de procedures m.b.t. evaluatie van het zelfzorgvermogen en kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan.
  • Verlenen van adviezen en signaleren van goede praktijkvoorbeelden.
  • Patiënt, mantelzorger en/of zorg- of hulpverleners voor de organisatie van een multidisciplinair overleg doorverwijzen naar een overlegorganisator (RDC, OCMW of door SEL erkende zorgaanbieder). Toezicht houden op de organisatie van dit MDO en zo nodig het zelf organiseren.
  • Adviseren van lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.