Regelgeving

GOAL vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt erkend als SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) door de Vlaamse overheid en als GDT (Geïntegreerde Diensten Thuiszorg) door de Federale Overheid.

De regelgeving van de SEL’s is vastgelegd in volgende decreten en besluiten:

 

De regelgeving van de GDT’s is vastgelegd in volgende besluiten en verordeningen:

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.