Takenpakket SEL-coördinatoren


Lisa Bels

Inhoudelijk coördinator
Verantwoordelijk voor de algemene werking van SEL GOAL, de lokale afdelingen Leuven, Haacht, Herent-Kortenberg en Meerdaal en de transitie naar de eerstelijnszones ‘Leuven Noord’ en ‘Leuven Zuid’.

Lien Vandevelde
Inhoudelijk coördinator en communicatie
Verantwoordelijk voor overlegorganisatie MDO/MDOPSY, input en beheer sociale kaart voor zelfstandige zorgverleners arrondissement Leuven (www.desocialekaart.be) en de communicatie van SEL GOAL en project InnovAge (volgt daarnaast mee de communicatie op voor de projecten chronic care Verbonden in ZOHrg en Zorgzaam Leuven).

Evelyne Vereecke
Inhoudelijk coördinator
Verantwoordelijk voor de opvolging van GGZ, chronic care ‘Zorgzaam Leuven’, de transitie naar de eerstelijnszone ‘Leuven’, de raamakkoorden en de begeleidingscommissies.

Ilse Van De Putte
Inhoudelijk coördinator
Verantwoordelijk voor de lokale afdelingen Tienen, Aarschot-Begijnendijk en Diest, ondersteuning chronic care project Verbonden in ZOHrg en de transitie naar de eerstelijnszones ‘Zuidoost Hageland’ en ‘Demerland’.

Evi Vandoren
Administratief medewerker
Verantwoordelijk voor de facturatie en administratie van SEL GOAL.

>> Contactgegevens kan je hier vinden.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.