04 dec 2014

OverlegPlatform Dementie is gestart

0 Reacties

Op 2 december 2014 werd voor de eerste keer in arrondissement Leuven een OverlegPlatform Dementie (OPD) georganiseerd. Deze startvergadering vond plaats in GC Den Breughel in Haacht. Het OPD Leuven is een samenwerking tussen het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant Memo en SEL GOAL.

Er waren heel wat aanwezigen die elk hun eigen organisatie of discipline vertegenwoordigen: diensten gezinszorg, diensten voor thuisverpleegkundigen, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, OCMW’s, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra, apothekers, logopedisten, ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg, provincie Vlaams-Brabant, vrijwilligersorganisaties, palliatief netwerk, zelfstandige thuisverpleging, … Deze mooie opkomst vormt een goede basis om inzicht te krijgen in de reeds aanwezige expertise en initiatieven die ijveren om de levenskwaliteit van en de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren.

Er werd voor gekozen om in 2015 op regionaal niveau drie OPD’s te organiseren, namelijk in regio Diest/Aarschot, regio Groot-Leuven en regio Tienen/Zuid-Oost Hageland, volgens de structuur van de bestaande platformen. Deelnemers werden in zeven groepjes verdeeld, volgens deze drie regio’s en afhankelijk van het aantal aanwezigen per regio. Er werd per groep een brainstormsessie gehouden rond de tekorten in de zorg voor personen met dementie, vertrekkend vanuit de eigen werkpunten. Pijlers die naar voren kwamen, zijn onder meer:

• Multidisciplinaire samenwerking en netwerking tussen de verschillende zorgactoren, inclusief zelfstandigen.
• Informatie-uitwisseling van personen met dementie, met het oog op een betere doorverwijzing en dalende wachttijden
• Delen van expertise en vorming
• Familie en mantelzorgers actief betrekken en hen begeleiding bieden
• Het aanstellen van een casemanager

Deze krachtlijnen betekenen een hulp bij het bepalen van de taken en doelstellingen van het OverlegPlatform Dementie en de meerwaarde van dit OPD.

Het verslag en de powerpoint presentatie kan je hier downloaden.

 

[begin]
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.