Wegwijzer bij familiaal geweld

Familiaal geweld kent vele gradaties en gezichten. Het kan gaan over duwen en slagen maar ook over treiteren, vernederen of voortdurend controleren. Over familiaal geweld praten met je cliënt of patiënt is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Hoe vang je als hulpverlener de signalen op? Hoe maak je ze bespreekbaar? En hoe motiveer je dan de stap naar gespecialiseerde hulpverlening?

caw

Om cliënten en hulpverleners te ondersteunen in hun zoektocht naar organisaties en particuliere hulpverleners die hulp kunnen bieden in situaties van familiaal geweld, heeft CAW Oost-Brabant i.s.m. SEL-regio Tienen – Zuid-Oost Hageland de website www.wegwijzerfamiliaalgeweld.be gelanceerd.

Je vindt er onder meer:

  • Informatie over de vormen van familiaal geweld, de signalen en risicofactoren
  • Tips en tricks voor het detecteren en bespreekbaar maken van familiaal geweld
  • Consult en ondersteuning vanuit het CAW Oost-Brabant
  • Zicht op de sociale kaart voor regio Tienen m.b.t. familiaal geweld
  • Een model van “gedeelde zorg”

De website kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.