Geestelijke gezondheidszorg

De laatste decennia streeft de overheid naar een vermaatschappelijking van de zorg waarbij het bestaande zorgaanbod beter wordt afgestemd op noden en behoeften van personen met psychische problemen. Zo moet, naast het residentieel aanbod, ook het ambulant en thuiszorgondersteunend zorgaanbod sterk worden uitgebouwd. Ook is het noodzakelijk aandacht te besteden aan het verbeteren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende partners, zowel in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als in de eerste lijn.

Een van de stappen in dit ambitieuze hervormingsproces is het realiseren van zorgcircuits en zorgnetwerken. Het is de bedoeling dat over voorzieningen heen samenhangende zorgprogramma’s voor elke specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische problemen worden uitgewerkt. Meer informatie over de hervorming van de GGZ vind je op www.psy107.be.

Deze nieuwe zorgcircuits en netwerken moeten ten minste vijf kernfuncties hebben:

  • Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
  • Functie 2: Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt
  • Functie 3: Teams inzake psychosociale rehabilitatie
  • Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units
  • Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules

Elke regio vult deze sleutelfuncties in naar haar eigen behoefte. Om de invulling van deze vijf functies te realiseren wordt onder meer Artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen toegepast. Voor onze regio werd het Netwerk Transmurale Zorg arrondissement Leuven en zorgregio Tervuren opgericht. Hoe dit netwerk de vijf functies heeft ingevuld, vind je hier.

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.