Artikel 107

artikel 107Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt de mogelijkheid aan ziekenhuizen om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen met behoud van de financiering. Dit maakt het voor de (psychiatrische) ziekenhuizen mogelijk om een deel van hun financiële middelen aan te wenden voor nieuwe, meer gemeenschapsgerichte zorgvormen. Door het aantal ziekenhuisbedden te verminderen kunnen mensen langer in hun thuismilieu blijven en worden ziekenhuisopnames vermeden. In dezelfde lijn maakt artikel 33 van het decreet op de CGG het mogelijk dat de Centra Geestelijke Gezondheidszorg 10 % van hun budget aanwenden in het kader van de zorgvernieuwing.

 

In 2011 is het Netwerk Transmurale Zorg van arrondissement Leuven en zorgregio Tervuren als eerste van het land van start gegaan. Het netwerk beoogt een toegankelijke en vraaggestuurde psychiatrische zorg-op-maat voor alle jongvolwassenen en volwassenen in de regio. Dit vraagt uiteraard een intense samenwerking met de eerste lijn. SEL GOAL is daarom een belangrijke partner voor dit netwerk. Samen met alle betrokken actoren wordt nagegaan op welke wijze geestelijke gezondheidszorgnoden bij de bevolking kunnen worden ingevuld. Het is de bedoeling om te komen tot een vernieuwd systeem dat overal ingang vindt.

Ondertussen gingen tal van (ver)nieuwe(nde) initiatieven van start met steun van de provincie Vlaams-Brabant zoals de ConsultDesk GGZ, Familiecoach, Portaalwebsite, Patiënt in Beeld, Beweging Op Voorschrift (BOV) en het ambulant dagcentrum Walden. Meer informatie over dit Netwerk Transmurale Zorg kan je vinden op www.vlabo.be.

De driemaandelijkse nieuwsbrieven waarin een stand van zaken van artikel 107 en het GGZ-netwerk in het arrondissement Leuven en zorgregio Tervuren wordt weergegeven, vind je hier.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.