Raamakkoord GGZ – eerste lijn

SEL GOAL en de partners uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van het arrondissement Leuven tekenen een samenwerkingsovereenkomst: De eerste lijn en de GGZ slaan de handen in elkaar!

Op dinsdag 13 juni 2017 werd om 17.30u in Leuven de langverwachte samenwerkingsovereenkomst tussen de eerstelijns¬gezondheidszorg (vertegenwoordigd door SEL GOAL) en de partners uit de Geestelijke Gezondheidszorg van het arrondissement Leuven officieel ondertekend.

De eerste lijn en GGZ op één lijn

De eerstelijnsgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn volop in beweging. Met de vermaatschappelijking van de zorg en het toenemende belang van de chronische zorg zullen ze meer dan ooit een cruciale rol spelen. De zorg evolueert in de richting van een meer geïntegreerde zorg met verbindingen tussen actoren binnen de eerste lijn en met andere partners binnen de gezondheidszorg. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt meer dan ooit gewerkt binnen zorgcircuits en –netwerken.
Goede afspraken en een vlotte communicatie met alle partners binnen de zorgverlening zijn van groot belang. Een netwerk van zorg dat iedereen met elkaar verbindt, is een grote uitdaging voor de toekomst.

De samenwerkingsovereenkomst

Het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen SEL GOAL (netwerk van eerstelijnspartners) en de partners uit de GGZ van het arrondissement Leuven is een grote stap voorwaarts. Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen beide sectoren. Dankzij dit ‘raamakkoord’ wordt de samenwerking tussen eerstelijnspartners en GGZ-voorzieningen en -diensten goed afgestemd. Het streeft naar een lijnoverschrijdende, naadloze zorgcontinuïteit voor de patiënt en heeft tot doel een vlotte overgang en samenwerking te realiseren tussen de eerste lijn en de GGZ.
Dit gebeurt via het maken van goede multidisciplinaire afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle samenwerking tussen de eerstelijns-gezondheidszorg en de partners uit de GGZ.

Reeds in 2014 sloot SEL GOAL een samenwerkingsovereenkomst af met de algemene ziekenhuizen van het arrondissement Leuven (UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest). Om na ondertekening de opvolging en implementatie van de overeenkomst in goede banen te leiden, werd een opvolgstructuur opgericht die zowel op lokaal niveau (per ziekenhuis een begeleidingscommissie) als regionaal niveau (overkoepelende begeleidingscommissie) een vlotte opvolging, communicatie en samenwerking garandeert.

Een vergelijkbare overeenkomst werd nu uitgewerkt tussen SEL GOAL en de GGZ-voorzieningen en –diensten. Een opvolgstructuur wordt opgericht, waarbij de brug wordt gelegd tussen de begeleidingscommissies van SEL GOAL met de algemene ziekenhuizen en de bestaande GGZ-overlegstructuren. Deze nieuwe opvolgstructuur biedt zo een overlegplatform aan de partners uit de eerste lijn, de GGZ (ambulant en residentieel) en de algemene ziekenhuizen en staat in voor de implementatie van de samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent onder meer het behandelen van structurele knelpunten, het maken en het opvolgen van multidisciplinaire afspraken en de implementatie van verbeterprojecten.

Via deze weg willen de verschillende partijen bijdragen aan een transmurale, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten.

Het raamakkoord kan je hier downloaden.
De opvolgstructuur kan je hier downloaden.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.