Transmuraal zorgpad voor alleenstaande patiënten met kanker


SEL GOAL vraagt verlenging van dit project aan bij Kom op tegen Kanker

VLKSEL GOAL heeft i.s.m. Kom op tegen Kanker, UZ Leuven en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven een transmuraal zorgpad ontwikkeld met als doel om in de regio Groot-Leuven het bestaande zorgaanbod op een structurele manier op elkaar af te stemmen zodat de alleenstaande kankerpatiënt of de samenwonende patiënt met kanker die een belangrijke rol heeft als mantelzorger voor een zwaar hulpbehoevende partner beroep kan doen op een gecoördineerd zorgaanbod in zijn thuisomgeving dat maximaal afgestemd is op zijn behoeften en dat van zijn mantelzorger(s).

Voor alleenstaande patiënten met kanker en hun mantelzorgers is het vaak moeilijk een zorgnetwerk te creëren dat aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoeften en noden. Uit de praktijkervaring blijkt dat alleenstaande
kankerpatiënten vaak onvoldoende gebruik maken van het thuiszorgaanbod. Bovendien zijn de noden van alleenstaande patiënten met kanker veranderlijk doorheen het ziekteproces. Zo kan een patiënt bij aanvang zich voldoende ondersteund voelen door zijn omgeving maar in de loop van het ziekteproces merken dat de nevenwerkingen zwaarder doorwegen dan verwacht en zich hierdoor kwetsbaarder voelen. Door een betere en structurele coördinatie en communicatie willen we vermijden dat deze patiënten door de mazen van het hulpverleningsnet glippen. We willen verder bouwen op de goede zorg die door de verschillende zorgverleners wordt verleend in de thuisomgeving van de patiënt. We willen de zorg optimaliseren zodat we er kunnen zijn voor de patiënt op cruciale momenten tijdens en na de behandeling.

Een eerste versie van het zorgpad werd tijdens de kick-off op 14 januari 2016 aan het brede publiek voorgesteld. Het zorgpad werd in een pilootfase geïmplementeerd op 1 februari 2016. Het project heeft een duurtijd van 24 maanden en loopt nog tot eind november 2016. 26 patiënten werden geïncludeerd in het zorgpad.

De Raad van Bestuur van SEL GOAL en de leden van de stuurgroep willen dit project graag verlengen zodat dit zorgpad meer en meer kan ingebed worden in de praktijk. Een aanvraagdossier tot verlenging wordt besproken, we hopen om in februari 2017 feedback te ontvangen van Kom op tegen Kanker.

Contactgegevens:
Projectcoördinator: Kristien Cremie
info@selgoal.be of 016 301 430

Referentie:
Deschepper, R. (2013). Eindverslag project Kom op tegen Kanker: Noden van alleenstaanden in de thuiszorg: de visie van alleenstaande patiënten met kanker en hun zorgverleners (NoAK1). Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.