Samen in beweging op één lijn

SEL GOAL en partners zijn verheugd te vernemen dat de projectaanvraag Samen in beweging op één lijn is goedgekeurd. Voor de duur van één jaar krijgt SEL GOAL extra middelen met de bedoeling het transitieproces in de eerste lijn te faciliteren.
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van provincie Vlaams-Brabant.

In de beleidsnota 2014-2019 van Jo Vandeurzen wordt gepleit voor een integratie van de verschillende netwerken en structuren binnen de eerste lijn (SEL, LOGO, palliatieve netwerken, LMN, …), zodat de samenwerking tussen deze actoren vereenvoudigd en de efficiëntie verhoogd wordt. Om hieraan tegemoet te komen en een breed draagvlak te creëren is het van belang om al de belanghebbenden te bevragen en te ondersteunen bij de uitwerking. Afstemming met de woonzorgsector, de welzijnssector en de ziekenhuiszorg is daarbij dus erg belangrijk.

puzzle-pieces1Faciliteren en good practices

In de huidige werking is er een veelheid van overlegstructuren, gelijklopende opdrachten en initiatieven. Ook voor de burger is het niet duidelijk waarvoor de verschillende structuren staan.

Het project ‘Samen in beweging op één lijn’ beoogt het transitieproces van de partners in de eerste lijn in de zorgregio Leuven te faciliteren en te bevorderen door de verschillende eerstelijnsstructuren naar mekaar te laten toegroeien, en een sterkere inhoudelijke afstemming, alsook doelmatigheidswinsten te bereiken, vertrekkend vanuit de werking aan de basis. Dit willen SEL GOAL en haar partners bereiken door het ontwikkelen van good practices en werkafspraken in het kader van integrale zorg waarbij zowel inhoudelijk als op het vlak van doelmatigheid synergieën groeien, zodat de uiteindelijke integratie bijna naadloos kan volgen op de praktijk. Enkele voorbeelden van onze good practices zijn: de gemeenschappelijke nieuwsbrief ‘Nieuws voor de 1ste lijn’, de gemeenschappelijke vormingskalender, gemeenschappelijke vormingsmomenten etc.

Verslagen van de stuurgroepen:

(Dit project is een samenwerking tussen SEL GOAL, Transmurale zorg Leuven & Tervuren, Logo Oost-Brabant, LMN Groot-Leuven, Panal vzw, LMN Hageland, Vlabo, LMN Tienen-Landen en provincie Vlaams-Brabant.)

Vlaams-Brabant_Rechts_Zwart

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.