Transitieplan dementie

Vlaanderen telt vandaag zo’n 100.000 personen met dementie, waarvan ongeveer 65% thuis woont, omringd door familie, kennissen en vrienden. Hun aantal zal tegen 2020 stijgen met bijna 30 %. Meer dan ooit is er nood aan structurele ondersteuning op maat van personen met dementie en mantelzorgers. En dit vergt een andere aanpak dan de huidige.

Daarom keurde minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen het ‘transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ goed, opgesteld in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Alzheimer Liga. Het plan moet de deskundigheid in het thuismilieu verhogen en wil aan elke persoon met dementie een vaste begeleider geven. Het doel is om elke persoon met dementie en zijn mantelzorger tijdig en correct te ondersteunen.

In het transitieplan staan vier pijlers centraal: de versterking van de mantelzorg door psycho-educatie, de versterking van de dementiekundige basiszorg, de inzet van referentiepersonen dementie en dementie-experten en het realiseren van overlegplatforms dementie. Deze laatste pijler, de OPD’s, werd toevertrouwd aan de SEL’s en de (regionale) expertisecentra dementie. Daarnaast hebben de SEL’s ook de opdracht een sociale kaart dementie op te maken.

Je kan het transitieplan dementie via deze link raadplegen.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.