Overlegplatform Dementie

Als zorg- of hulpverlener omgaan met personen met dementie en hun omgeving is niet altijd evident. Soms ondervind je knelpunten, mis je specifieke expertise, ervaar je een gevoel van machteloosheid. Het Overlegplatform Dementie biedt hulp en ondersteuning.

dementieHet Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

SEL GOAL en Expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant MEMO werken samen om dit OPD in het arrondissement Leuven op te starten. Hiervoor doen we beroep op de reeds aanwezige expertise en initiatieven die ijveren om de levenskwaliteit van en de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren. Er werd voor gekozen om in 2015 op regionaal niveau drie OPD’s te organiseren, namelijk in regio Diest/Aarschot, regio Groot-Leuven en regio Tienen/Zuid-Oost Hageland, volgens de structuur van de bestaande platformen.

Documenten van deze OPD’s vind je hier:

•  Startvergadering OverlegPlatform Dementie (02/12/2014)
•  OverlegPlatform Dementie Groot-Leuven (12/03/2015)
•  Folder inloophuis LDC De Blankaart
•  OverlegPlatform Dementie Aarschot-Diest (21/04/2015)
•  Aanbod dementie in regio Aarschot
•  Contactkoor ‘Stella Maris’
•  Praatcafé Dementie Aarschot
•  Praatcafé Dementie Diest
•  Geheugenkliniek (Tienen)
•  Familiegroep Dementie – regio Tienen

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.