Referentiepersoon dementie

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Gezien de referentiepersonen dementie, zowel in de thuiszorg als de residentiële ouderenzorg, een belangrijke hefboom zijn voor de ondersteuning van basiszorgverleners en het gevoerde beleid van de voorziening inzake dementie, is het van belang dat deze referentiepersonen kunnen rekenen op opleiding, bijscholing en intervisie. Deze opdracht wordt toegewezen aan de regionale expertisecentra dementie in coördinatie van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw.

De Expertisecentra dementie willen een degelijke, op evidentie gebaseerde opleiding aanbieden die voorbereidt op de uitoefening van functie referentiepersoon dementie in de ganse woonzorg (residentiële, transmurale zorg en thuiszorg). De opleiding beoogt de referentiepersoon een grondig inzicht in dementie bij te brengen, de eigen competenties in begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun familie aan te scherpen en de referentiepersoon voor te bereiden op het opnemen van vakinhoudelijk leiderschap.

Deze opleiding is nu in het kader van het transitieplan dementie ook opengesteld voor professionelen uit de thuiszorg (diensten voor gezinszorg, ziekenfondsen en andere thuiszorgorganisaties).

Meer info over de opleidingen van ECD MEMO, vind je hier. De brochure voor de opleiding referentiepersoon dementie vind je hier.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.