Valpreventie

Valincidenten bij ouderen vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Ongeveer één op drie van de thuiswonende ouderen valt één maal per jaar. Eén derde onder hen valt zelfs meerdere keren. Ouderen zijn zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is, en veeleer dat valincidenten te voorkomen zijn. Het is als (toekomstige) professionele zorg- en hulpverlener dan ook van essentieel belang om ouderen ervan bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en nare gevolgen kan hebben, maar vooral dat men tijdig met preventie moet beginnen.

Aangezien een multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid van meerdere zorgaanbieders bij valpreventie een noodzaak is, kunnen wij als SEL een actieve rol spelen bij de implementatie van de praktijkrichtlijn voor valpreventie, ontwikkeld door het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. Als SEL stimuleren we het multidisciplinair overleg rond val- en fractuurpreventie met de verschillende betrokken zorgaanbieders. Ook houden SEL GOAL en Logo Oost-Brabant elkaar op de hoogte van initiatieven rond val- en fractuurpreventie binnen arrondissement Leuven, zoals platformbijeenkomsten rond valpreventie in de thuissetting, het Logo-initiatief BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan) en de Week van de Valpreventie.

Lees in het linkermenu meer over de praktijkrichtlijnen valpreventie voor zorg- en hulpverleners, onze sociale kaart ‘vallen’ en de opleidingen en advies rond valpreventie.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.