Ziekenhuizen

Zorgcontinuïteit voor de patiënt is een belangrijk aandachtspunt binnen de transmurale zorg. De bedoeling is dat de patiënt zo weinig mogelijk nadeel ondervindt van transities in de zorg. Eén van dergelijke overgangsmomenten vormen de opname in en het ontslag uit het ziekenhuis. Een vlotte en efficiënte opname- en ontslagprocedure in het ziekenhuis, een continue en kwalitatieve zorgverlening en een  wederzijds vertrouwen tussen de gezondheidswerkers uit de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverstrekker staan hierbij centraal.

Raamakkoord

Op 6 februari 2014 hebben SEL GOAL en de ziekenhuizen van arrondissement Leuven (RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven) een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een ziekenhuis en omgekeerd. Dankzij dit ‘raamakkoord’ wordt de opname in en het ontslag uit de ziekenhuizen goed afgestemd met de zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn.

persconferentieraamakkoordHet raamakkoord bevat tal van concrete taakafspraken om de samenwerking te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld bij opname de huisarts gevraagd een duidelijke verwijsbrief te schrijven voor de behandelde ziekenhuisarts. Het ziekenhuis wordt ook geïnformeerd over wie de eerstelijnszorgverstrekkers zijn. Het ziekenhuis informeert voorts huisartsen over de evolutie van de gezondheidstoestand tijdens het verblijf. Het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis wordt door alle betrokkenen grondig voorbereid. Je kan dit raamakkoord hier downloaden.

Om de opvolging en implementatie van de samenwerkingsovereenkomst in goede banen te leiden, is een opvolgstructuur voorzien. Ook worden er verbeterprojecten opgestart. Meer informatie vind je in het linkermenu.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.