Opvolgstructuur

Om de opvolging en implementatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen SEL GOAL en de ziekenhuizen in goede banen te leiden, is een opvolgstructuur voorzien dat zowel overkoepelend als lokaal (per ziekenhuis een begeleidingscommissie) een vlotte opvolging, communicatie en samenwerking garandeert.

  • De vier begeleidingscommissies (die twee keer per jaar samenkomen) vormen het overlegplatform tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen en staan in voor de lokale implementatie van het samenwerkingsakkoord.  Dit betekent onder meer het behandelen van structurele knelpunten, het maken en het opvolgen van multidisciplinaire afspraken en de implementatie van verbeterprojecten.
  • Elk ziekenhuis evenals de eerstelijnszorg zullen een ‘liaison’ aanstellen aan wie zorgverstrekkers knelpunten kunnen signaleren. Let op, de liaison is geen ombudsfunctie. Individuele problemen worden niet opgelost. De liaison verzamelt en registreert de gesignaleerde knelpunten en tracht hierdoor zicht te krijgen op de structurele problemen. Deze structurele knelpunten zullen aan bod komen in de begeleidingscommissies en hieruit kunnen verbeterprojecten worden opgestart.
  • Daarnaast zullen de begeleidingscommissies communiceren met de overkoepelende begeleidingscommissie die instaat voor de uitwisseling tussen de ziekenhuizen van arrondissement Leuven en de uniformisering van het samenwerkingsakkoord.

Het aanspreekpunt is Evelyne Vereecke van SEL GOAL (evelyne.vereecke@selgoal.be).
Via onderstaande links kan u de samenstelling van de begeleidingscommissies raadplegen:

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.