Zorgteamformulier

Huisarts, kinesitherapeut, thuisverpleging, gezinszorg, maatschappelijk werker … Een patiënt wordt thuis vaak bijgestaan door verschillende zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers. Samen vormen zij het zorgteam van de patiënt. Maar kent het ziekenhuis bij opname en ontslag dit zorgteam? Om de zorg van patiënten bij een ziekenhuisopname of -ontslag te verbeteren ontwikkelden SEL GOAL, SEL Zorgnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en provincie Vlaams-Brabant het zorgteamformulier.

Wat is een zorgteamformulier?

Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over de zorgverleners van de patiënt en zijn thuissituatie: wie is zijn huisarts, wie is zijn contactpersoon in geval van nood, wie is zijn apotheker, …  Het zorgteamformulier (pdfword) is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.

Waarom een zorgteamformulier?

Het is belangrijk dat het zorgteam en het ziekenhuis elkaar kennen. Heel wat moeilijkheden kunnen vermeden worden door een goede communicatie tussen het zorgteam en het ziekenhuis. Dankzij het zorgteamformulier kan het ziekenhuis de juiste personen probleemloos contacteren waardoor zij tijdig informatie ontvangt over de thuissituatie van de patiënt. Ook worden bij ontslag de vertrouwde zorgverleners van de patiënt ingeschakeld, en geen andere. Door samen met het ziekenhuis taakafspraken te maken, kan het zorgteam het ontslag goed voorbereiden en krijgt de patiënt thuis vlotte en gepaste zorg. Het zorgteamformulier zorgt voor een vlottere overgang tussen ziekenhuis en thuis!

Zorgteam-formulier-front_kleinPatiënt en zorgteam vullen samen het zorgteamformulier in.

Maak je deel uit van het zorgteam van een patiënt? Zorg ervoor dat je patiënt het zorgteamformulier kent. Geef hem een exemplaar, laat hem kennismaken met de vele voordelen en vul het samen in. Herinner je patiënt eraan het formulier mee te nemen bij elke ziekenhuisopname. Daar geeft hij het formulier ter inzage en hij vraagt het terug mee naar huis.

Waar vind je het zorgteamformulier?

Vraag eerst aan jouw organisatie, kring, ziekenhuis of vereniging of zij de zorgteamformulieren mee helpen verspreiden. Zij krijgen namelijk de mogelijkheid om via SEL GOAL grotere oplages te bestellen, samen met een flyer voor de patiënt, een flyer voor de professional en een affiche.
Je kan het zorgteamformulier (per blocnote van 20 pagina’s), de flyers en affiche ook gratis aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/zorgteam of via 016 26 74 27.

In eerste fase is het formulier nog op papier, maar op termijn wordt eraan gedacht om een digitale versie te maken, mogelijks gelinkt aan het e-zorgplan.
Naast de papieren versie bestaat er wel reeds een invulbare word-versie. Deze kan je hier vinden.

Verspreid je mee?

Zorgteam_scherm_liggendHelp samen met SEL GOAL het zorgteamformulier van Vlaams-Brabant bekend te maken in jouw omgeving. Hier vind je teksten, flyers, affiche, foto’s en ander beeldmateriaal die je ondersteunen bij de verspreiding van het zorgteamformulier. Ook foto’s en het filmpje van het persmoment op 15 oktober (met scène van patiënt en huisarts) kan je hier vinden.
Bedankt om mee te bouwen aan een vlotte overgang tussen ziekenhuis en thuis!

 

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.