Zorgvernieuwingsprojecten ouderen

Het doel van zorgvernieuwing is initiatieven te stimuleren die alternatieve zorgvormen aanbieden of ontwikkelen zodat kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven. Het is de bedoeling dat na afloop geëvalueerd wordt welke meerwaarde deze zorgvernieuwingsprojecten hebben en hoe ze eventueel een structurele verankering kunnen krijgen. De woonzorgcentra, de diensten voor thuisverpleging en de GDT’s worden hierbij als minimale partners beschouwd.

protocol3In het kader van het derde protocolakkoord werd overeengekomen dat er vanuit het RIZIV een financiering voorzien wordt voor onderzoek naar deze alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen. Protocolakkoorden zijn afspraken tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten over het te voeren ouderenbeleid. Het derde protocolakkoord werd in 2005 afgesloten en loopt over meerdere jaren. Jaarlijks worden bijkomende middelen vrijgemaakt voor ouderenzorg waarvan het overgrote deel wordt benut voor de omschakeling van rustoordwoongelegenheden (ROB) naar RVT-woongelegenheden.

Oproepen

Voor de realisatie van deze zorgvernieuwingsprojecten werden twee oproepen voorzien:

In 2009 werden bij de eerste oproep de projecten Zorgcirkels, Nachtzorg en PIOT goedgekeurd waarbij GOAL administratief coördinator is. Nachtzorg kreeg een verlenging tot eind 2016 en (een meer breder gedefinieerde) PIOT werd in de tweede oproep ‘opnieuw’ geselecteerd.

In het kader van de tweede oproep konden geïnteresseerden een project indienen tot eind 2013. In deze tweede oproep werd de nadruk gelegd op een geïntegreerd zorgaanbod en op een onderlinge afstemming door en van de verschillende zorgverleners. De geselecteerde projecten zijn PIOT, OOTT en Zorg 24.

Voor meer informatie rond het Protocol III-akkoord, de voorwaarden en andere goedgekeurde projecten, klik hier.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.