OOTT

OOTT staat voor ‘Oriëntatie- en OpvolgingsTraject Thuiszorg voor kwetsbare ouderen‘.

Met een expertteam ‘observatie, oriëntatie en opvolging in thuiszorg’ wil OOTT een traject aanbieden dat de continuïteit van zorg garandeert voor thuiswonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers die in een crisissituatie terecht komen. De crisissituatie kan te maken hebben met een toenemende zorgbehoefte na een ziekenhuisopname of in de thuissituatie.

oottHet traject besteedt aandacht aan de oriëntatie van de zorgbehoevende oudere naar de juiste zorg- en hulpverlening en implementeert zo structureel mogelijk een continuüm van ondersteuning in een aangepaste omgeving opdat de oudere zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven.

Binnen het traject voorziet men ook een tijdelijke opvang voor die situaties waar thuis en/of in de zorg- en hulpverlening eerst aanpassingen moeten voorzien worden (bijv, kleine woningaanpassingen, organisatie van samenwerking tussen de partners, uitbreiding en/of inschakeling van het hulpaanbod …). De tijdelijke opvang geeft aan alle betrokkenen de tijd om op maat gemaakte zorgverlening te organiseren terwijl de zorgbehoevende in aanvaardbare omstandigheden verblijft. Na een grondige observatie en evaluatie van de oudere in crisis en zijn omgevingscontext, wordt gewerkt aan een (ver)nieuw(d) zorg- en hulpverleningsplan samen en in overleg met de bestaande zorg- en hulpverleners en mantelzorgers. Van zodra deze nieuwe werking operationeel is, gaat de oudere terug naar zijn aangepast omgeving. Het expertteam volgt de kwetsbare oudere op tot één jaar na de eerste interventie door het OOTT-team.

Het project is gestart in september 2014 en loopt tot 2018. SEL GOAL is administratief coördinator.

Download hier de powerpointpresentatie.

OOTT heeft twee folders: voor de doorverwijzers en voor de doelgroep ouderen zelf.

Je vindt ook meer informatie en contactgegevens op de website van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.