PIOT

PIOT staat voor Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen met Trajectbegeleiding’.

Sinds maart 2010 biedt PIOT (toen nog in de vorm van ‘Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen Thuis’) in het arrondissement Leuven ondersteunende gesprekken aan huis voor ouderen met psychische moeilijkheden. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van deze psychische ondersteuning. Een psychotherapeut komt gratis aan huis bij de patiënt of mantelzorger.

Dit project werd in 2014 voortgezet en uitgebreid met het aanbieden van een zorgtraject aan kwetsbare thuiswonende ouderen die omwille van een psychologische of psychiatrische problematiek en problemen op andere levensdomeinen nood hebben aan professionele ondersteuning. Door middel van een gerichte screening overloopt een casemanager alle noden die op andere levensdomeinen aanwezig kunnen zijn en zorgt men voor een gerichte toeleiding naar hulpverlening vanuit het bestaande aanbod. PIOT wil tevens het netwerk van de oudere ondersteunen en begeleiden, niet enkel door hen bij de gesprekken te betrekken, maar ook door een gestructureerd en systematisch overleg in te bouwen zodat de oudere, de mantelzorger(s) en de zorgverleners op elkaar afgestemd raken. Door deze samenwerking wil men een optimale zorgverlening aan huis kunnen garanderen op maat van de oudere en zijn netwerk.

piot

SEL GOAL is administratief coördinator van PIOT. Het project loopt tot 2018. Voor meer informatie over dit zorgvernieuwingsproject, bezoek www.projectpiot.be.

 

Of download hier:

Folder PIOT gericht naar hulpverleners
Folder PIOT gericht naar cliënten
Powerpointpresentatie PIOT gericht naar cliënten
Powerpointpresentatie PIOT gericht naar zorgactoren

 

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.