Zorg 24

Het project ‘Zorg 24 (24 uurs thuiszorggarantie met zorgcoach in Groot-Tienen en Hoegaarden) wil personen die langdurige hulp of complexe zorg nodig hebben langer thuis laten blijven of een opname in een residentiële instelling vermijden. Het project probeert dit te bereiken door verscheidene acties te ondernemen.

  • Een onafhankelijke zorgcoach volgt het volledig traject van de zorgvrager en de mantelzorger en beheert het patiëntendossier. Deze zorgcoach is het centrale aanspreekpunt voor de zorgvrager en de mantelzorger enerzijds en voor de professionele zorgverleners anderzijds. Hij zorgt voor een betere afstemming van het zorgaanbod en de continuïteit ervan. Deze zorgcoach opereert laagdrempelig vanuit een lokaal of regionaal dienstencentrum en is het unieke aanspreekpunt voor de zorgvragers. Hij coördineert alles en brengt alle betrokken partijen samen.
  • Affiche Zorg TienenIn dit project wordt op basis van de zorgnood van de zorgvrager een individueel zorgpakket samengesteld. Het bestaande zorgaanbod (thuisverpleging, gezinszorg) wordt uitgebreid en geïntegreerd zodat voldoende hulp kan aangeboden worden voor en na de kantooruren, ‘s nachts en tijdens het weekend. Deze uitbreiding bestaat onder meer uit flexibele gezinszorg (vroeg/laat en korte tijdsblokken), een nachtronde en nachtinterventie, crisisopvang, ergotherapie aan huis, professionele alarmopvolging, psychosociale ondersteuning, 24/24 permanentie, vrijwilligerswerk, centrum voor dagverzorging en kortverblijf.
  • Door het organiseren van regelmatig interdisciplinair overleg met de zorgvrager en de mantelzorger én alle betrokken zorg- en hulpverleners kan de zorg die door verschillende zorg- en hulpverleners aangeboden wordt, beter op elkaar afgestemd worden.

SEL GOAL is één van de partners in dit project. Zorg 24 loopt tot 2018.

Meer info? Download hier:

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.