18 sep 2014

Voorlopige bewindvoering: wijzigingen in de wetgeving

0 Reacties

Er zijn in de samenleving mensen die het tijdelijk moeilijk kunnen hebben met het beheer van hun goederen of het nemen van bepaalde persoonlijke beslissingen. Om deze mensen te helpen kan men een juridische bescherming vragen met name de voorlopige bewindvoering.

Sinds 1 september 2014 is de nieuwe wet van voorlopige bewindvoering van kracht. De vroegere diverse beschermingsregimes zijn samengevoegd onder één globaal systeem waardoor de wet een overkoepelende bescherming biedt van alle meerderjarige kwetsbare personen, ongeacht of de oorzaak daartoe nu in een (verstandelijke) handicap of dementie ligt, ongeval, ziekte of spilzucht. De wet biedt dus ook een nieuwe beschermingsmogelijkheid voor mensen met psychische problemen.

In de nieuwe wet staat de autonomie van beschermde persoon centraal staat. De kwetsbare personen moeten zoveel mogelijk zelf hun rechten kunnen uitoefenen. Hierdoor zal de vrederechter in elk dossier maatwerk moeten verrichten.

Dankzij de nieuwe wet kan niet alleen een bewindvoerder voor goederen maar nu ook voor persoonsgebonden aangelegenheden aangewezen worden. Zo kan de bewindvoerder bijvoorbeeld de verblijfplaats wijzigen of voorstellen de beschermde persoon te laten opnemen in een instelling. Het gaat vanzelfsprekend enkel om die handelingen waarvoor de persoon onbekwaam werd verklaard.

De rechter moet indien mogelijk steeds voorrang geven aan de buitengerechtelijke bescherming. Terwijl bij een gerechtelijke bescherming de rechter beslist voor welke beslissingen de betrokkene bescherming en begeleiding nodig heeft van een bewindvoerder, houdt bij een buitengerechtelijke bescherming de beschermde persoon zelf de touwtjes in handen bij wilsonbekwaamheid. De persoon vertrouwt de toekomstige rechtsbescherming over zichzelf aan iemand toe en beslist wie hem op dat moment mag vertegenwoordigen. Daarnaast kan hij in deze ‘beschermingsvolmacht’ richtlijnen meegeven waaraan zijn vertegenwoordiger zich moet houden.

Ook wordt in de wet de rol van vertrouwenspersoon opgewaardeerd. Deze geldt als spreekbuis van de beschermde persoon en als toezichthouder op de bewindvoerder. De vertrouwenspersoon kan namelijk een belangrijke functie vervullen, bijv. inzake het voorkomen van excessen en deontologisch bezwaarlijke handelingen van de bewindvoerder.

[begin]
Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.