Zorg en ICT

Computers, het wereldwijde web en alle digitale toepassingen die daarbij horen zijn gemeengoed geworden en behoren tot het leven van alledag. Door deze toenemende informatisering wordt ook binnen de eerstelijnsgezondheidszorg ICT steeds belangrijker. Met behulp van ICT-toepassingen en ICT-netwerken wil Vlaanderen een vlotte samenwerking tussen de verschillende zorgactoren ondersteunen en faciliteren.

Deze  ICT-toepassingen moeten ervoor zorgen dat gegevens over de zorggebruiker efficiënt en veilig gedeeld worden, dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens verhogen en dat de administratieve lasten verminderen. Dit kan leiden tot:

  • Meer comfort voor de hulpvrager, maar ook voor de hulpverlener en de zorgaanbieder.
  • Betere kwaliteit van de ondersteuning en de zorg omdat hulpverleners en zorgaanbieders beter inzicht krijgen in vragen, noden en wensen van gebruikers, hun ondersteuningsplan en de hulp en zorg die al gegeven zijn.
  • De mogelijkheid tot vlot interdisciplinair elektronisch overleg en consultatie.

In het linkermenu vind je meer uitleg over een aantal ICT-diensten zoals het eHealth-platform, Vitalink en het e-zorgplan. Informatie over andere ICT-projecten vind je hier.

Nood aan meer ondersteuning in al deze toepassingen? Eénlijn.be, gesteund door de Vlaamse Overheid, is een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en ICT-ondersteunende partners die het gebruik van al die diensten aanmoedigt, om zo de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen. Dit doet ze door vormingen aan te bieden d.m.v. vijf sporen. Het project éénlijn.be beslaat drie jaren. Tijdens het eerste jaar (tot november 2014) ligt de nadruk op de producenten van informatie, nl. apothekers en huisartsen. In de volgende jaren wordt het project opengetrokken naar alle zorgverstrekkers uit de eerste lijn. De bedoeling is om dan tegen uiterlijk 2016 digitale gegevensuitwisseling even natuurlijk te maken als het gebruik van bv. de gsm vandaag.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.