eHealth

Het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlener ligt aan de basis van heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden. Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze gegevens vlot en veilig gebeurt, zoals Vitalink. Voldoende waarborgen bieden op vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim zijn hierbij belangrijk. Daarom richtte de overheid het eHealth-platform op.

ehealthVia het eHealth-platform kunnen alle geautoriseerde personen toegang krijgen tot alle diensten en gegevens die beschikbaar zijn voor heel de sector van de gezondheidszorg. Om alles in goede banen te kunnen leiden, moet het eHealth-portaal de persoon eerst identificeren en authenticeren. Het identificatiesysteem zal samen met één of meer gevalideerde authentieke bronnen de profielen van de persoon bepalen. Aan de hand van die profielen kan dan makkelijk vastgesteld worden wie tot welke dienst of informatie toegang kan krijgen.

Het eHealth-platform maakt elektronische samenwerking mogelijk maar ontwikkelt zelf geen software voor het beheer van elektronische patiëntendossiers. Dat blijft de taak van de zorgverleners zelf of van door hen gekozen ICT-dienstverleners. Deze software moet steeds voldoen aan de ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties vastgelegd door het eHealth-platform. Het eHealth-platform kan omschreven worden als een snelweg die de overheid heeft aangelegd om de uitwisseling van elektronische medische gegevens tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg makkelijk en veilig te laten verlopen.

Voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website van het eHealth-platform. Wanneer je naar deze website surft, klik je op burgers en vervolgens op eHealthConsent. Meer info vind je hier.

Meer informatie over eHealth vind je hier.

Download ook de handleiding van eHealth (pdf) en tips over de pincode (worddocument).

 

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.