Vitalink

Vitalink is het nieuwe digitale platform van de Vlaamse overheid waar patiënten hun zorg- en welzijnsgegevens ter beschikking kunnen stellen van alle actoren die hem of haar verzorgen, en dat over alle disciplines heen (van huisarts tot thuisverpleger). Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de beste medische begeleiding.

vitalink_logo_basisdocumentVitalink is speciaal ontworpen om de multidisciplinaire samenwerking rond de zorg van een patiënt mogelijk te maken via het elektronisch uitwisselen van informatie. In tegenstelling tot andere systemen beperkt Vitalink zich niet tot een bepaalde sector (zoals ziekenhuizen) of bepaalde beroepsgroepen (zoals artsen of apothekers). Vitalink is een platform dat focust op de eerstelijnsgezondheidszorg en dat erop gericht is om samenwerking mogelijk te maken tussen zorgverleners én welzijnswerkers. De drempel om met Vitalink te werken is bovendien klein doordat het platform ontsloten wordt vanuit de vertrouwde softwarepakketten van de verschillende zorg- en welzijnsberoepen.

Vitalink is momenteel nog in volle ontwikkeling. In november 2012 zijn vier pilootprojecten (Aalst, Limburg, regio Turnhout en Zenneland) als eersten aan de slag gegaan met Vitalink.  De vier samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en softwarebedrijven testten tussen november 2012 en oktober 2013 het medicatieschema op Vitalink uit. Het Vitalink pilootproject Zenneland onderzocht bijvoorbeeld het gebruik van het medicatieschema op Vitalink in het kader van het e-zorgplan.

Het is niet de bedoeling dat Vitalink eindigt bij deze medicatieschema’s. Wie een innovatief project rond gegevensdeling in de zorg- en/of welzijnssector wil realiseren, kan een projectaanvraag indienen.

Meer informatie vind je op www.vitalink.be

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.