Zorg zoeken

SEL GOAL tracht een volledig overzicht van zorg- en hulpverleners te realiseren werkzaam binnen arrondissement Leuven. Hiervoor doet SEL GOAL beroep op het zogenaamde Platform Welzijn en Gezondheid. Deze unieke databank werd ontwikkeld door alle Vlaamse Provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Huis voor Gezondheid. De databank bundelt zowel de gegevens van zorgvoorzieningen in de Vlaamse provincies (beheer door de Vlaamse provincies) als de gegevens van zorgorganisaties en zelfstandige zorgverstrekkers in Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel (beheer door Huis voor Gezondheid). Het publiek kan de databank consulteren via zowel www.desocialekaart.be als www.zorgzoeker.be.

In samenwerking met provincie Vlaams-Brabant is SEL GOAL gestart met de import van gegevens van zelfstandige zorgverleners uit arrondissement Leuven in deze sociale kaart. Vanaf 2017 zal de databank grotendeels ingekanteld worden in de Vlaamse Gemeenschap. SEL GOAL zal blijven instaan voor het beheer van de zelfstandige zorgverleners uit arrondissement Leuven.

Het registreren van de zelfstandige zorgverleners in de sociale kaart gebeurt weliswaar in stapjes. In afwachting van een volledig geïntegreerde platform kunt u zorg- en hulpverleners binnen arrondissement Leuven terugvinden via onderstaande databanken:

 

Welzijns- en gezondheidsorganisatiessocialekaart
Thuisverpleegkundigenthuisverpleging
Kinesitherapeutenaxxon

 

 

Huisartsenmediwacht
Apothekersapothekers
Tandartsentandartsen

 

 

Logopedistenlogopedisten
Diëtisten
vbvd
Vroedkundigen
vlov

 

Samen met het proeftuinproject VAL-net stelt SEL GOAL ook een sociale kaart ‘Vallen’ op voor arrondissement Leuven. Deze sociale kaart bevat gegevens van zorgverleners en zorgorganisaties die belangrijk zijn bij het ondersteunen van ouderen met een valproblematiek (gangrevalidatie, transfertraining, woningaanpassing, hulpmiddelenadvies …). Meer info vindt u hier.

Sluit box

Vul a.u.b. jouw gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zal een link via mail ontvangen om jouw paswoord te wijzigen.